Zápisnica a uznesenia z 34. zasadnutia OcZ obce Lipovec konaného dňa 02.11.2022

Dátum zverejnenia: 10.11.2022