Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb 2014

Dátum zverejnenia: 16.11.2014

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce.