Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov obecného zastupiteľstva obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 07.02.2019