Záverečné stanovisko k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie na úseku EIA k Cyklotrase “ Žilina-Vrútky-Martin,úsek Strečno – Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin, mimo cestného telesa I/18″

Dátum zverejnenia: 06.02.2020