Záverečný účet obce Lipovec za rok 2018

Dátum zverejnenia: 11.06.2019