Zber elektroodpadu,papiera a jedlých olejov

Dátum zverejnenia: 11.09.2015

Obecný úrad v Lipovci oznamuje občanom, že v dňoch 28.9.2015 a 29.9.2015 sa uskutoční zber vybraných druhov odpadu.