Zberná nádoba na jedlé oleje – OZNAM

Dátum zverejnenia: 12.11.2021

 
Vážení občania,

Obec Lipovec, v rámci rozšírenia služby zberu vybraných druhov komunálneho odpadu, zabezpečila cestou zberovej spoločnosti Brantner Fatra náhradu zberu jedlých olejov mobilnou formou,  stálym umiestnením kontajnera na jedlé oleje. 

Kontajner je umiestnený v priestoroch pod terasou vľavo od vchodu do predajne   COOP Jednota v Lipovci na ul. Obchodnej č. 105/8. 

Upozorňujeme na dodržiavanie zásady,  že zber sa uskutočňuje len v riadne uzatvorených nádobách, ktoré vhodíte celé do pripraveného kontajnera.