ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ- ŽIADOSŤ O SÚČINNOSŤ

Dátum zverejnenia: 08.12.2021

Vážení občania,
Obecný úrad v Lipovci ŽIADA VŠETKÝCH OBČANOV, v súvislosti s nastupujúcim zimným obdobím, aby dodržiavali VZN o podmienkach parkovania a odstavovania vozidiel v obci počas zimných mesiacov a svoje vozidlá  parkovali ak môžu mimo verejných komunikácií.

Obec zabezpečuje zjazdnosť miestnych ciest a ich údržbu. 

Parkujúce vozidlá veľakrát tvoria prekážku pre ktorú nie je možné údržbu vykonať, problém majú aj záchranné zložky. 

Snahou obce je v čo najväčšej miere zabezpečiť zjazdnosť svojich komunikácií i vzhľadom ku charakteru ulíc a križovatiek v obci , kde údržba je mimoriadne náročná.

      Veríme, že túto žiadosť budeme všetci rešpektovať a umožníme zabezpečiť zjazdnosť komunikácií i v ťažkých kopcovitých uliciach.

Zároveň mi dovoľte poprosiť o trpezlivosť, nie je v technických a personálnych silách obce zabezpečiť údržbu okamžite na celom území obce.

Z toho dôvodu aj sami zvážte potrebu a nutnosť a svoje schopnosti pri zlých poveternostných podmienkach či cestu absolvovať automobilom.

Buďme teda k sebe tolerantní a prežime krásnu zimu bez nehôd a škôd. 

Ďakujeme

                                                                                                                                                                    Jozef Mada starosta