ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY PRE DETI 2017

Dátum zverejnenia: 11.01.2017

 
 

 

 

Klub slovenských turistov Lipovec, v spolupráci s Obecným úradom Lipovec 

usporiada dňa

15.1.2017 ( nedeľa ) o 13.00 hod.

 

“ Z I M N É   Š P O R T O V É  H R Y  D E T Í “ 

Prezentácia bude v priestoroch Hasičskej zbrojnice

Súťažiť sa bude v disciplínach :

– beh  na lyžiach

– slalom

– preteky na sánkach,

– prípadne na čomkoľvek čo sa šmýka 

Súťažia aj deti aj rodičia

 

Občerstvenie – teplý čaj, aj….? 

Organizátori sa tešia na Vašu účasť a príjemne strávené nedeľné popoludnie.