Zmena režimu prevádzkovania spojov v mestskej hromadnej doprave a prímestskej autobusovej doprave

Dátum zverejnenia: 30.10.2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že s platnosťou od: 
30.10.2020 

bude pravidelná mestská hromadná doprava  a prímestská doprava vykonávaná dopravnou spoločnosťou SAD Žilina, a.s 

prevádzkovaná v prázdninovom režime.  

Táto zmena bude platná do 12. decembra 2020 

 

Doplňujúce informácie nájdete na stránke žilinskej župy : 

http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/meni-rezim-cestovnych-poriadkov-primestskej-autobusovej-dopravy-zilinskom-kraji.html 

https://www.sadza.sk/aktualita/726-zmena-rezimu-dopravy-od-30–oktobra-2020/