Zmena termínu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – OZNAM

Dátum zverejnenia: 04.11.2019

 
 

 

 

Obecný úrad Lipovec oznamuje zmenu termínu konania riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo uskutočniť dňa 6.11.2019. 

nový termín riadneho zasadnutia bude

v pondelok dňa 18.11.2019 v čase o 16.30 hod.v kancelárii starostu obce Lipovec