Zmena úradných hodín Stavebného úradu – Oznam

Dátum zverejnenia: 11.01.2019

 
 

 

     

Obec Lipovec

                     ul. Hrabiny 290/11, Lipovec, 038 61 Vrútky

       

STAVEBNÝ ÚRAD

spoločný stavebný úrad s mestom Vrútky

 

úradné hodiny

 

každý nepárny týždeň

vo štvrtok od 09.00 – 15.30 hod.

 

Zodpovedný zamestnanec : Ing. Terézia KOTLEBOVÁ

                                               Mestský úrad Vrútky

 

 

Kontakt :

Mestský úrad Vrútky : tel. : 4241 821

e-mail                         : terezia.kotlebova@vrutky.sk

 

  Obecný úrad : 4284 335,    4222 013,     4301 425,      

                                  0915 710 762