Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania parcely KN-C 2176/1 a KN-C 2175/1 k.ú. Lipovec

Dátum zverejnenia: 
29.05.2019

Súbory k obsahu: 

Najnovšie foto

Aktuálne počasie