Návrh Dodatku 1 k VZN 1/2016 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Dátum zverejnenia: 
20.11.2018

Najnovšie foto

Aktuálne počasie