Návrh Dodatku č. 1. k VZN č. 4/2013 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipoveci

Dátum zverejnenia: 
13.04.2017

Pripravujeme

Dátum podujatia:
29.06.2019

Najnovšie foto

Aktuálne počasie