Návrh dodatku č. 6 k Zmluve č. 29/03-5 o zriadení spoločného obecného úradu Vrútky

Dátum zverejnenia: 
10.06.2019

Najnovšie foto

Aktuálne počasie