Návrh Dodatku č.1. k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 
27.01.2017

Pripravujeme

Dátum podujatia:
29.06.2019

Najnovšie foto

Aktuálne počasie