Návrh dodatku č.2. k VZN č. 4/2013

Dátum zverejnenia: 
23.08.2017

V súlade s § 6 ods. (3) a (4) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Lipovec zverejňuje návrh dodatku č. 2. k VZN č. 4/2013 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Pripravujeme

Dátum podujatia:
29.06.2019

Najnovšie foto

Aktuálne počasie