Návrh na záverečný účet obce Lipovec – 2023

Dátum zverejnenia: 11.06.2024