Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lipovec na 2. polrok 2019

Dátum zverejnenia: 
10.06.2019

Najnovšie foto

Aktuálne počasie