Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na 2. polrok 2019

Dátum zverejnenia: 10.06.2019