Návrh záverečného účtu Obce Lipovec a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Dátum zverejnenia: 12.06.2018