NÁVRH_VZN č. 4/2023, ktorým sa zrušuje VZN obce

Dátum zverejnenia: 11.10.2023