Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na II. polrok 2024

Dátum zverejnenia: 04.07.2024