Regionálna integrovaná územná stratégia ŽSK – Zmena a doplnok č. 1

Dátum zverejnenia: 09.06.2016