Schválený rozpočet na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026

Dátum zverejnenia: 14.12.2023