Verejná vyhláška – začatie kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie – stavba „IBV Lipovec Hájik, Komunikácie a inžinierske siete“

Dátum zverejnenia: 01.10.2019