VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 
02.03.2016

Najnovšie foto

Aktuálne počasie