VZN č. 1/2018 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 
14.12.2018
Súbory k obsahu: 

Najnovšie foto

Aktuálne počasie