VZN č. 2/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a DSO (zrušené)

VZN č. 2/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a DSO (zrušené)

Dátum zverejnenia: 13.12.2012