Zámer prenechať majetok obce – časť budovy na ulici Horná 118/C do nájmu

Dátum zverejnenia: 03.06.2024