Zápisnica a prijaté uznesenia z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lipovec, konaného dňa 30.5.2024

Dátum zverejnenia: 10.06.2024