Zápisnica a prijaté uznesenia z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lipovec, konaného dňa 27.6.2024

Dátum zverejnenia: 03.07.2024