Zápisnica a prijaté uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lipovec, ktoré sa konalo dňa 04.04.2024 o 16:30 hodine

Dátum zverejnenia: 12.04.2024