Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskej pôdy

Dátum zverejnenia: 
21.05.2018

 

 

V súlade s § 5 zákona č. 140/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, pre účely zverejnenia ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku uvádzame nasledovnú ponuku:

-údaje o poľnohospodárskom pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľností:

Parcela registra E, parc. č. 3300/2, výmera: 19161, druh pozemku: orná pôda, spôsob využitia: pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný na rastlinnú výrobu, umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 3807, katastrálne územie: Sučany, obec Sučany, okres Martin

-Ponúkaná výmera

9580,5m2  x 2  (spolu 19161 m2)

cena požadovaná predávajúcim za m2 poľnohospodárskeho pozemku

2,09 € / m2

-termín a adresa na predkladanie ponúk na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku:

Záujemcovia z obce Sučany a susedných obcí v termíne od požadovaného zverejnenia 11.5.2018 najneskôr do 26.5.2018 na adresu predávajúcej: Mgr. Arnoštka Rückschlossová, Pečnianska 1213/17, Bratislava, PSČ 851 01, SR

Súbory k obsahu: 

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie