Odpadové hospodárstvo

 

 

 

 

 

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

Biologicky rozložiteľný odpad z 1100 l zberných nádob bude vyvážaný v roku 2018 v mesiacoch:

apríl - november, vždy vo štvrtok. 

UPOZORNENIE !

Do zberných nádob na biologicky  rozložiteľný odpad je zakázané vhadzovať :

komunálny odpad, nebezpečný odpad ako sú nádoby z farieb, kmene, drobný stavebný odpad. 

Najnovšie foto

Aktuálne počasie