Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Uznesenia z 34. zasadnutia OcZ č. 35-39 zo dňa 11.10.2017 23.10.2017
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods.1 a 3 zák.č.282/2015 Z.z. 16.10.2017
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2013 o výške príspevku a spôsobe platby ............ 12.10.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 25.09.2017
Uznesenia z 33. zasadnutia OcZ č. 30-34 zo dňa 13.9.2017 22.09.2017
Návrh dodatku č.2. k VZN č. 4/2013 23.08.2017
Uznesenia z 32. zasadnutia OcZ č. 21-29 zo dňa 2.8.2017 08.08.2017
VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov 03.08.2017
Návrh VZN č. ....../2017 o umiestňovaní volebných plagátov 11.07.2017
Dodatok č.1. k VZN č. 4/2013 11.07.2017
Duplikát VZN č. 4/2013 11.07.2017
Uznesenia z 31. zasadnutia OcZ č. 14-20 zo dňa 28.6.2017 06.07.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 26.05.2017
Uznesenia 30. zasadnutia OcZ 12-13/2017 zo dňa 15.5.2017 25.05.2017
NÁVRH záverečného účtu Obce Lipovec za rok 2016 22.05.2017
Uznesenia 29. zasadnutia OcZ 8-11/2017 zo dňa 12.4.2017 19.04.2017
Návrh Dodatku č. 1. k VZN č. 4/2013 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipoveci 13.04.2017
Oznámenie o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 10.04.2017
Oznámenie o zrušení pobytu 31.03.2017
Oznámenie o zrušení pobytu 31.03.2017
Oznámenie o zrušení pobytu 31.03.2017
Zverejnenie informácií o poskytnutých dotáciách z rozpočtu Obce Lipovec na rok 2017 29.03.2017
Uznesenia 28. zasadnutia OcZ 4-7/2016 zo dňa 25.5.2016 10.03.2017
Čestné vyhlásenie k Biologicky rozložiteľnému odpadu 08.03.2017

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie