Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Oznámenie o zrušení pobytu 31.03.2017
Zverejnenie informácií o poskytnutých dotáciách z rozpočtu Obce Lipovec na rok 2017 29.03.2017
Uznesenia 28. zasadnutia OcZ 4-7/2016 zo dňa 25.5.2016 10.03.2017
Čestné vyhlásenie k Biologicky rozložiteľnému odpadu 08.03.2017
Nadstavba a stavebné úpravy MŠ ul. Fr. Partizánov Vrútky- Oznámenie o začatí stavebného konania 07.03.2017
"Cyklotrasa Martin, Nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad - Vrútky", Oznámenie o začatí územného konania 02.03.2017
Dodatok č.1. k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec 02.03.2017
Verejná vyhláška 66/2017 06.02.2017
Uznesenia 27. zasadnutia OcZ 1-3/2017 zo dňa 25.1.2017 02.02.2017
Diaľnica D1 Dubná Skala _ Turany , oznámenie o zmene termínu dokončenia 31.01.2017
Návrh Dodatku č.1. k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec 27.01.2017
Diaľnica D1 Dubná Skala _ Turany , oznámenie o zmene 04.01.2017
Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok 2016 30.12.2016
Uznesenia 26. zasadnutia OcZ 66-71/2016 zo dňa 15.12.2016 28.12.2016
Viacročný rozpočet Obce Lipovec na roky 2017-2019 27.12.2016
Uznesenia 25. zasadnutia OcZ č. 61-65/2016 zo dňa 23.11.2016 07.12.2016
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2019 29.11.2016
Uznesenia 24. zasadnutia OcZ 59-60/2016 zo dňa 9.11.2016 16.11.2016
Uznesenia 23. zasadnutia OcZ 55-58/2016 zo dňa 19.10.2016 28.10.2016
Vyhlásenie výberoveho konania na obsadenie pracovnej pozície Účtovník/Účtovníčka 28.09.2016
Uznesenia 22. zasadnutia OcZ 50-54/2016 zo dňa 14.9.2016 20.09.2016
VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Lipovec 17.09.2016
Návrh VZN o prevádzke pohrebiska v obci Lipovec 26.08.2016
Verejná vyhláška - SSE-D Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena LV č. 8, č. 47 k.ú. Lipovec 08.08.2016

Stránky

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie