Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Viacročný rozpočet Obce Lipovec na roky 2017-2019 27.12.2016
Uznesenia 25. zasadnutia OcZ č. 61-65/2016 zo dňa 23.11.2016 07.12.2016
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2019 29.11.2016
Uznesenia 24. zasadnutia OcZ 59-60/2016 zo dňa 9.11.2016 16.11.2016
Uznesenia 23. zasadnutia OcZ 55-58/2016 zo dňa 19.10.2016 28.10.2016
Vyhlásenie výberoveho konania na obsadenie pracovnej pozície Účtovník/Účtovníčka 28.09.2016
Uznesenia 22. zasadnutia OcZ 50-54/2016 zo dňa 14.9.2016 20.09.2016
VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Lipovec 17.09.2016
Návrh VZN o prevádzke pohrebiska v obci Lipovec 26.08.2016
Verejná vyhláška - SSE-D Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena LV č. 8, č. 47 k.ú. Lipovec 08.08.2016
Uznesenia 21. zasadnutia OcZ 44-49/2016 zo dňa 27.7.2016 05.08.2016
Verejná vyhláška - Hudyová Iveta, vyrozumenie účastníka konania s neznámym pobytom 04.08.2016
Záverečný účet obce Lipovec za rok 2015 19.07.2016
Uznesenia 20. zasadnutia OcZ 34-44/2016 zo dňa 29.6.2016 08.07.2016
Vyhlásenie VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Lipovec 30.06.2016
Návrh VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Lipovec 13.06.2016
Regionálna integrovaná územná stratégia ŽSK - Zmena a doplnok č. 1 09.06.2016
Uznesenia 19. zasadnutia OcZ 30-32/2016 zo dňa 25.5.2016 07.06.2016
Návrh Záverečného účtu obce Lipovec za rok 2015 01.06.2016
Uznesenia 18. zasadnutia OcZ 24-29/2016 zo dňa 25.4.2016 04.05.2016
Vyhlásenie VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Lipovec 26.04.2016
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 21.04.2016
Uznesenia 17. zasadnutia OcZ 17-23/2016 zo dňa 6.4.2016 19.04.2016
Vyhláška o mieste uloženia písomnosti Ivan ŠEVČÍK 15.04.2016

Stránky

Pripravujeme

Dátum podujatia:
30.04.2019
Dátum podujatia:
01.05.2019
          Klub slovenských turistov Lipovec, v spolupráci s DHZ a zložkami obce Výs pozývajú na športové hry detí a mládeže, ktoré sa uskutočnia dňa 1. mája 2019 v priestoroch pod kultúrnym domom v Lipovci.  prezentácia súťažiacich sa...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie