Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Obec Lipovec zverejňuje Návrh VZN č. ....../2017 k  pripomienkovaniu v zmysle § 6, ods. (4) zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov...
....... o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec
Obec Lipovec zverejňuje ponuku na obsadenie voľného pracovného miesta HLAVNÝ KUCHÁR /KA v prevádzke školskej jedálne v Lipovci na HPP....
           Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na    II. polrok 2017     ...
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti bude dňa...
Starosta obce zvoláva 31. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 21.6.2017 /streda/ v kancelárii starostu...
          SSE-Distribúcia, a.s.oznamuje, že dňa 26.6.2017 v čase od 07.15 hod do 16.15 hod. bude...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie