Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

  Starosta obce zvoláva 19. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2016 /streda/ v kancelárii...
      OZNAM o zmene termínu  konania 19. riadneho obecného zastupiteľstva...
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Lipovci     O Z N A M ZO Protifašistických bojovníkov v ...
                                         ...
O Z N A M   Jarný  zber veľkoobjemového odpadu        Obecný úrad v Lipovci...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie