Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

      Obec Lipovec upozorňuje občanov na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Lipovec  č. 5/2015 o ...
Starosta obce zvoláva 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2018 /streda/ v kancelárii starostu...
         Starosta obce v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,...
      Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin v súvislosti s nepriaznivou situáciou afrického...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie