Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie , zaslal oznámenie o vypracovanie správy o hodnotení dokumentu "Program...
Starosta obce zvoláva 11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2015 ( streda ) o 17.00 hod v kancelárii...
Komisia pre kultúru a šport pri OcZ v Lipovci oznamuje záujemcom ........................
Rímsko - katolícky farský úrad Vrútky srdečne pozýva svojich veriacich .........
Župa zisťuje záujem o nové cyklotrasy Žilina 13. október 2015 – V súčasnom programovom období 2014-2020 bude Žilinský kraj pokračovať v...
Obecný úrad v Lipovci oznamuje občanom, že v dňoch 22.10.2015 - 26.10.2015 sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.    
Starosta obce Lipovec a obecné zastupiteľstvo, v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva...
               Starosta obce zvoláva 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v...
Obecný úrad v Lipovci oznamuje občanom, že v dňoch 28.9.2015 a 29.9.2015 sa uskutoční zber vybraných druhov odpadu.

Stránky

Pripravujeme

Dátum podujatia:
29.06.2019

Najnovšie foto

Aktuálne počasie