Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú spravidla v stredu, v čase o 17.00 hod. na obecnom úrade v Lipovci, v nasledovných termínoch : 22.7....
Návrh VZN o podmienkach držania psov na území obce Lipovec v zmysle ustanovenia § 6 Z SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších...
Vážení spoluobčania. Na podporu požiadaviek uvedených v otvorenom liste bude uskutočnená petičná akcia, kde naši poslanci obecného zastupiteľstva...
Starosta obce zvoláva 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 24.6.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so...
Starosta obce zvoláva 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 27.5.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so...
Starosta obce zvoláva 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 22.4.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so...
Výzva veliteľa dobrovoľného hasičského zboru v Lipovci k ochrane lesov pred požiarmi V rámci činností určených zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie