Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Starosta obce zvoláva 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 29.7.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so...
Klub slovenských turistov Lipovec, v spolupráci s Obecným úradom v Lipovci a KST - Turca v Martine, Vás pozýva na  43. ročník výstupu na...
Starosta obce Lipovec oznamuje občanom, že plánované 8. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa z objektívnych príčin presúva z pôvodného...
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú spravidla v stredu, v čase o 17.00 hod. na obecnom úrade v Lipovci, v nasledovných termínoch : 22.7....
Návrh VZN o podmienkach držania psov na území obce Lipovec v zmysle ustanovenia § 6 Z SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších...
Vážení spoluobčania. Na podporu požiadaviek uvedených v otvorenom liste bude uskutočnená petičná akcia, kde naši poslanci obecného zastupiteľstva...
Starosta obce zvoláva 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 24.6.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so...
Starosta obce zvoláva 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 27.5.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so...

Stránky

Pripravujeme

Dátum podujatia:
29.06.2019

Najnovšie foto

Aktuálne počasie