Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Žiadosť o upozornenie občanov na vybrané ustanovenia zákonov. Správa NP Malá Fatra Vás chce týmto listom požiadať, aby ste upozornili občanov,...
Starosta obce zvoláva 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 25.3.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so...
Starosta obce Lipovec PhDr. Jozef Mada a Predsedníčka miestnej organizácie SZPB v Lipovci p. Danica Dedíková sa dňa 17.3.2015 zúčastnili v Banskej...
Staroslovienske pálenie moreny – ruská máselnica, Lipovec kultúrny dom 28. 2.2015. Na ruskej máselnici vystupovali zástupcovia Slovákov, Rusov,...
VZN č. 2/2014 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré zabezpečujú voľno časové aktivity pre deti a mládež na území a mimo územia...
Starosta obce zvoláva 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 25.2.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so...
Rada by som poďakovala obecnému úradu a hasičskému zboru za rýchlu pomoc v núdzi. Osobitne pánovi Martinovi Muráňovi za zorganizovanie vyprostenia...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie