Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Starosta obce zvoláva 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 22.4.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so...
Výzva veliteľa dobrovoľného hasičského zboru v Lipovci k ochrane lesov pred požiarmi V rámci činností určených zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane...
Žiadosť o upozornenie občanov na vybrané ustanovenia zákonov. Správa NP Malá Fatra Vás chce týmto listom požiadať, aby ste upozornili občanov,...
Starosta obce zvoláva 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 25.3.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so...
Starosta obce Lipovec PhDr. Jozef Mada a Predsedníčka miestnej organizácie SZPB v Lipovci p. Danica Dedíková sa dňa 17.3.2015 zúčastnili v Banskej...
Staroslovienske pálenie moreny – ruská máselnica, Lipovec kultúrny dom 28. 2.2015. Na ruskej máselnici vystupovali zástupcovia Slovákov, Rusov,...
VZN č. 2/2014 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré zabezpečujú voľno časové aktivity pre deti a mládež na území a mimo územia...

Stránky

Pripravujeme

Dátum podujatia:
29.06.2019

Najnovšie foto

Aktuálne počasie