Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Staroslovienske pálenie moreny – ruská máselnica, Lipovec kultúrny dom 28. 2.2015. Na ruskej máselnici vystupovali zástupcovia Slovákov, Rusov,...
VZN č. 2/2014 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré zabezpečujú voľno časové aktivity pre deti a mládež na území a mimo územia...
Starosta obce zvoláva 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 25.2.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so...
Rada by som poďakovala obecnému úradu a hasičskému zboru za rýchlu pomoc v núdzi. Osobitne pánovi Martinovi Muráňovi za zorganizovanie vyprostenia...
Obec Lipovec uplatňuje pri tomto zámere prípad hodný osobitného zreteľa s  ohľadom na skutočnosť, že sa jedná o prevod vlastníckeho práva k...
Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 28.1.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so...
 Oznam o plánovanom zámere Obec Lipovec podľa § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene...

Stránky

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie