Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Poďakovanie Vážení spoluobčania, aj touto cestou sa Vám chcem poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú ste mi preukázali v komunálnych voľbách...
Pracovné stretnutie novozvolených poslancov so starostom Dňa 10.12.2014 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie novozvoleného starostu a...
❄ Kedy: v sobotu 6.12.2014 od 10-tej hodiny ❄ Kde: pred Kultúrnym domom v Lipovci ❄ Kto varí: jednotlivci, rodinné kolektívy, priatelia, poľovníci...
V súlade s ustanovením § 6 ods. (1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 7 odst. (2) a (4) zákona č...
Viacročný rozpočet obce Lipovec ( príjmy , výdavky)  na roky 2015-2017.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na území obce...
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Návrh rozpočtu obce Lipovec na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 až 2017.
NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce.

Stránky

Pripravujeme

Dátum podujatia:
29.06.2019

Najnovšie foto

Aktuálne počasie