Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Materiály k Voľbám do orgánov samosprávy obci dňa 15.11.2014.
Klub slovenských turistov LIPOVEC v spolupráci s Obecným úradom v Lipovci a KST - Turca v Martine Vás pozýva na 42. ročník výstupu na vrch...
OZNAM o ambulantnom predaji mliečnych výrobkov v Obci Lipovec, vrátane cenníka.
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákona...
Stredoslovenská energetika – DISTRIBÚCIA oznamuje občanom, že dňa 13.6.2014 od 8.00 hod. do 13.6.2014 13.00 hod. bude z dôvodu plánovacích...
XVII Cykloturistická túra - Cestou združenia - v nedeľu 1. júna o 8:30 zraz pri kultúrnom dome v Lipovci.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovec č.1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti...
 Cvičenie Kalanetiky prebieha každú stredu o 16.00 hodine v sále Kultúrneho domu Lipovec.

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie