Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Komisia kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Lipovci oznamuje, že tvorivé dielne pokračujú vo svojej činnosti každý utorok o 16.00 hodine v...
Komisia kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Lipovci pozýva občanov na ukážku pletenia prútených košíkov s možnosťou vyhotovenia košíka....
Návrh VZN o poskytovaní finančných dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré poskytujú voľnočasové aktivity pre deti a mládež.
Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec.
Rozpočet obce Lipovec ( príjmová + výdavková časť) na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016.
❄ Kedy: v sobotu 7.12.2013 od 10-tej hodiny ❄ Kde: pred Kultúrnym domom v Lipovci ❄ Kto varí: jednotlivci, rodinné kolektívy, priatelia, poľovníci...
Návrh rozpočtu obce Lipovec na rok 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016, zverejnený v súlade s § 9 ods. (2) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie