Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

         Starosta obce zvoláva 46. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční...
      Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek...
      Obec Lipovec, kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve a zložky obce Lipovec,   Pozývajú našich...
Obec Lipovec, Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 15.10.2018 ( Pondelok ), bude v našej obci vykonané MVDr. Salínym, veterinárnym lekárom , povinné...
  Starosta obce zvoláva 45. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 15.10.2018 /Pondelok/ v ...
    Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 23.10.2018  od 08:15 hod. do 23.10.2018 do 12:15 hod.  bude...
      Rímsko-katolícky farský úrad Vrútky              ...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie