Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Klub slovenských turistov Lipovec Vás pozýva na 40. ročník výstupu na vrch Panošina, ktorý sa bude konať 11.augusta 2012. Zraz účastníkov je o 11:00...
Na základe ustanovenia § 11 ods. (4) písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods.(1) zákona č. 138/...
„ NÁVRH“ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom...
Obecný úrad, Komisia kultúry a športu a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Lipovci Vás pozývajú na spomienkové stretnutie pri...
Záverečný účet obce za rok 2011, zverejnený v súlade s § 9, ods. (2) Zákona č. 369/1990 z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pred...
Komisia pre kultúru a šport pri Obecnom zastupiteľstve v Lipovci,  Dobrovoľný  hasičský  zbor  a  Klub slovenských...
Obecný úrad a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Lipovci Vás pozývajú na pietny akt kladenia vencov, ktorý sa uskutoční z ...
Kapustnica nebola pustá Nevšednú sobotu zažili obyvatelia Lipovca 10.12.2011. Už od samého rána prichádzali súťažiaci pred Kultúrny dom v ...
Programový rozpočet obce Lipovec na rok 2012  s výhľadom na roky 2013 a 2014.

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie