Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Pozvánka na 14. ročník "Dňa obce Lipovec"
Klub slovenských turistov Lipovec Vás pozýva na 40. ročník výstupu na vrch Panošina, ktorý sa bude konať 11.augusta 2012. Zraz účastníkov je o 11:00...
Na základe ustanovenia § 11 ods. (4) písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods.(1) zákona č. 138/...
„ NÁVRH“ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom...
Obecný úrad, Komisia kultúry a športu a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Lipovci Vás pozývajú na spomienkové stretnutie pri...
Záverečný účet obce za rok 2011, zverejnený v súlade s § 9, ods. (2) Zákona č. 369/1990 z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pred...
Komisia pre kultúru a šport pri Obecnom zastupiteľstve v Lipovci,  Dobrovoľný  hasičský  zbor  a  Klub slovenských...
Obecný úrad a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Lipovci Vás pozývajú na pietny akt kladenia vencov, ktorý sa uskutoční z ...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie