Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení...
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení...
Obecný úrad a Komisia pre kultúru a šport pri Obecnom zastupiteľstve v Lipovci pripravili pre záujemcov dalšiu tvorivú dielňu na tému - výroba...
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipovec č. 1/2013, ktorým sa určuje postup a podmienky poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a...
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipovec č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti...
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o poskytnutí dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám poskytujúcim voľnočasové aktivity pre deti a mládež.
Zápis detí do MŠ na šk. rok 2013 / 2014.
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub dreviny a nariadenie miestnej obhliadky.
 Obec Lipovec Vás pozýva na fašiangové posedenie s pochovávaním basy, ktoré sa uskutoční dňa 9.2.2013 o 19:00

Stránky

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie